Privacyverklaring sollicitanten

Uw privacy is belangrijk voor ons

Beste sollicitant,

Bedankt voor je interesse in onze organisatie. Voordat je solliciteert willen wij je op het volgende wijzen.

Richtlijnen en sollicitatiecode
Wij hanteren voor de werving en selectie van nieuwe medewerkers de richtlijnen zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. Deze code is te vinden via www.nvp-plaza.nl.

Sollicitatieproces

  1. Beoordeling sollicitatiebrief en curriculum vitae
  2. 1e sollicitatiegesprek
  3. Terugkoppeling
  4. 2e sollicitatiegesprek
  5. Terugkoppeling
  6. Inwinnen referenties
  7. Terugkoppeling
  8. Arbeidsvoorwaarden gesprek of arbeidsvoorwaarden voorstel
  9. Aanname

Verwerking persoonsgegevens

Als je bij ons solliciteert verstrek je ons persoonsgegevens. Deze gegevens slaan wij op en gebruiken (verwerken) we omdat het nodig is voor je sollicitatie. We verwerken de volgende gegevens

– Naam
– Adres
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Nationaliteit
– Rijbewijs
– Emailadres
– Telefoon- en mobiel nummer
– Diploma’s en certificaten
– Curriculum Vitae
– Sollicitatiebrief
– Correspondentie behorend bij de sollicitatie
– Overige gegevens die je op je CV hebt vermeld

Wij zorgen voor een adequate bescherming van je persoonsgegevens en nemen bij het verwerken daarvan de toepasselijke regels in acht. Je kunt altijd je persoonsgegevens inzien en ons vragen deze te corrigeren of verwijderen. In de bevestiging die je per email ontvangt na je sollicitatie vind je een link waarmee je dergelijk verzoek kunt indienen. Wij zullen je verzoek binnen een redelijke termijn verwerken. 

Regelmatig ontvangen wij van sollicitanten een curriculum vitae waarin (bijzondere) persoonsgegevens zijn opgenomen zoals burgerservicenummer, foto, godsdienst, ras of andere bijzondere persoonsgegevens. Deze gegevens zullen wij, voor zover mogelijk, direct verwijderen en niet opslaan. Wij vragen sollicitanten een volledig en juist cv aan te leveren bij de sollicitatie maar de  eerder omschreven gegevens niet te noteren.

Bewaartermijn
Wij bewaren je gegevens tot 4 weken na het afronden van de sollicitatieperiode onder de lopende sollicitatieprocedure. Daarnaast vragen wij je goedkeuring om je gegevens voor een jaar te mogen opnemen in onze database. Deze gegevens gebruiken wij om contact op te nemen in het geval er een vacature vrijkomt, waarbij wij op basis van de eerdere sollicitatie verwachten dat jij een geschikte kandidaat bent. Je hebt altijd de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en ons te vragen om deze te corrigeren of verwijderen. Zoals eerder vermeld vind je in de bevestiging van je sollicitatie een link waarmee je een dergelijk verzoek kunt indienen.

Maximaal een jaar na afronding van de laatste sollicitatieprocedure zullen wij je opnieuw toestemming vragen om je gegevens te bewaren met het eerder omschreven doel. Ga je hier niet mee akkoord dan verwijderen we je gegevens. In dat geval kunnen wij geen contact met je opnemen als er een vacature beschikbaar komt die mogelijk past en zal je opnieuw moeten solliciteren.

Heb je vragen over bovenstaande dan kan je contact met ons opnemen via de gegevens op onze recruitmentpagina.

Met vriendelijke groet,
Klaver Giant Groep