SCIOS Scope 12 inspectie voor Zonnepanelen

Veiligheidsinspectie van uw zonnestroominstallatie

Klaver Giant Solar Systems is als specialist in zonne-energie niet alleen in staat om een hoogwaardige installatie voor u te realiseren, maar ook bekwaam in inspectie van uw zonnepanelen. Onze specialisten zijn SCIOS Scope 12 gecertificeerd.

SCIOS Scope 12 is een inspectiemethode voor zonnestroominstallaties. Deze inspectiemethode borgt dat uw bedrijfsmatige PV-installatie voldoet aan de veiligheidsnormen, uitgevoerd door een gecertificeerde en vakkundige inspecteur. Deze nieuwe inspectiemethode is ontstaan door toenemende eisen vanuit verzekeringspartijen. Er ontstaan meer branden en defecten aan zonnepaneleninstallaties, die voorkomen kunnen worden door goed uitgevoerde inspecties. Daarnaast geeft de inspectie u en uw bedrijf meer zekerheid op het gebied van veiligheid en maximaal rendement.

De inspectie zonnepanelen wordt met name toegepast bij de grotere installaties, en is van toepassing op alle soorten opstellingen van de panelen. SCIOS Scope 12 kent onderscheid in een eerste inspectie, en periodieke vervolginspecties. De eerste inspectie is vooral gericht op de kwaliteit van de aanleg van de installatie.

Onderdelen die onder andere geïnspecteerd worden zijn:

  • Aanleg van de bekabeling
  • Aardingen van het PV-systeem
  • Tekeningen en documentatie
  • Omvormers
  • De aansluiting op uw (bestaande) installatie
  • Toepassing van de juiste beveiliging
  • Beveiliging voor overbelasting en oververhitting

Onze certificering

De bevestiging van onze focus op duurzaamheid, kwaliteit, veiligheid en de aandacht voor het milieu en de leefomgeving

 
Gecertificeerd Dekra VCA

Maatschappelijk Verantwoord

Investeren in duurzaamheid

Al sinds 1923 is de Klaver Giant Groep een partij die binnen de regio West-Friesland een belangrijke maatschappelijke rol speelt. Hierbij moet gedacht worden aan uiteenlopende zaken als werkgelegenheid, het ondersteunen van maatschappelijke projecten en het sponsoren van regionale (sport)verenigingen.

De Klaver Giant Groep wil een betrouwbare en degelijke partner voor haar klanten en een solide en stabiele factor binnen haar directe leefgemeenschap zijn. Continue aandacht voor de lange termijnrelatie en kwalitatieve en duurzame producten en diensten zijn daarbij de uitgangspunten waar de Klaver Giant Groep haar opdrachtgevers mee van dienst wil zijn.